Seura > Sovittelijalautakunta

Sovittelijalautakunta

Luistelijoiden vanhemmista koostuva sovittelulautakunta on hallituksesta riippumaton ja luottamuksellinen sovitteluelin. Lautakunta sovittelee luistelijoiden ja valmentajien välisiä tai luistelijoiden keskinäisiä asioita tai ongelmia. Lautakunta sovittelee asioita kuulemalla riidan osapuolia ja tekemällä kunkin tilanteen edellyttämiä päätöksiä tai ratkaisusuosituksia hallitukselle. Luistelijaa kuullaan aina huoltajan kanssa. Hallituksen tavoite on, että asiat selviävät osapuolten kesken ennen kuin sovittelulautakuntaa tarvitaan.
Sovittelulautakunnassa on 2 jäsentä, eikä sillä ole puheenjohtajaa. Yhteyden voikin ottaa vapaasti juuri siihen lautakunnan jäseneen, jonka kanssa haluaa keskustella asiastaan.