Kilpailut > Testit

Testit

YKSINLUISTELUN TESTIJÄRJESTELMÄT

PERUSTESTIT:

Kilpaillakseen tintit, minit, taitajat, alue- tai aikuisten sarjassa, ei tarvitse suorittaa minkään tason perus- tai elementtitestiä.
Kilpaillakseen muissa sarjoissa on suoritettava perustestit seuraavasti:

Perustesteillä testataan luistelijan perusluistelutaitoa, askeleita ja liukuja ja suorittaminen perustuu ikäajatukseen. Testattavia asioita ovat kuviot eteen/taakse ja ulos/sisään: kaaret ja kaarenvaihdot, kolmoset, kaksoiskolmoset, vastakolmoset, käänteet, vastakäänteet ja silmukat, sirklaukset eri suuntiin erivaikeustasojen askeleet/askelsarjat ja perusvaakaliu'uista vaativimpiin liukuihin.

Perustestiradat, mallivideot sekä arviointiohjeet (STLL)

Yksin- ja pariluistelun testijärjestelmä ohje (STLL)

ELEMENTTITESTIT:

Elementtitestitasoja on 6 ja niissä testataan hyppyjä ja piruetteja. Elementtitestin elementtien vaatimukset perustuvat nykyisiin sarjavaatimuksiin ja vaikeustasoihin. Suorittamalla hyväksytysti sarjaan vaadittavan perustestin ja elementtitestin, luistelija lunastaa kilpailupaikan kyseiseen sarjaan.

Luistelijoilla on oltava elementtitesti suoritettuna 14 vuorokautta ennen hänen 1. kilpailupäivää

Elementti- ja perustestit vaaditaan kilpailusarjoihin seuraavasti (linkissä testisuorituksen mallivideo):